• تاریخ انتشار: 1394/10/23
     تعداد بازدید: 2251
     دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور
     اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص ثبت نام و شرکت دردومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی و اولین آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور در سال 1394
     1394/10/20
     بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (شامل 18 دستگاه) و اولین آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی (شامل 84 دستگاه) که با نظارت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در سال 1394 برگزار خواهدشد میرساند:

     اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص ثبت نام و شرکت دردومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی و اولین آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور در سال 1394
     1394/10/20

     بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (شامل 18 دستگاه) و اولین آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی (شامل 84 دستگاه) که با نظارت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در سال 1394 برگزار خواهدشد میرساند:
     الف) دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی:
     ثبت نام از روز یکشنبه مورخ 94/10/20 آغاز و تا روز شنبه مورخ 94/10/26 ادامه مییابد. دفترچه راهنمای ثبت نام برای شرکت در آزمون از روز یکشنبه مورخ 94/10/20 در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org قرار می گیرد و داوطلبان واجد شرایط ضرورت دارد با مطالعه شرایط و ضوابط مندرج این دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.
     ب) اولین آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی:
     ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 94/10/22 آغاز و تا روز دوشنبه مورخ 94/10/28 ادامه مییابد. دفترچه راهنمای ثبت نام برای شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 94/10/22 در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org قرار میگیرد و داوطلبان واجد شرایط ضرورت دارد با مطالعه شرایط و ضوابط مندرج این دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.
     لازم به توضیح است برگزاری آزمون برای داوطلبان آزمونهای فوق در صبح و بعدازظهر روز جمعه مورخ 94/12/21 انجام خواهد شد.
     تذکر مهم :باتوجه به اینکه شرایط شرکت کنندگا ن، دسته بندی مشاغل، مواد آزمون و...دردوآزمون مذکور متفاوت از یکدیگر می باشند، لذا اکیداً به داوطلبان توصیه می شود، قبل از ثبت نام مطالب دفترچه هارابه طور جداگانه به دقت مطالعه کنند.
      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: